Tag: ยอดขาย

Ecommerce Knowledge

ตัวชี้วัดสำคัญเพื่อเพิ่มยอดขายให้อีคอมเมิร์ซ และทิศทางการพัฒนาที่ผู้ประกอบการควรรู้

ในการทำอีคอมเมิร์ซ หรือการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ สมัยนี้กลายเป็นเรื่องง่ายที่ใครก็สามารถขายออนไลน์ได้ทั้งนั้น จริงไหมครับ ไม่ว่าจะค้าขายผ่านออนไลน์หรือออฟไลน์ ก่อนอื่นเราจะต้องมีเป้าหมายในการทำธุรกิจของเราก่อนว่าเราต้องการอะไรจากการค้าขาย หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการวางแผน และการประเมินผล ซึ่งเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเป็นวิทยากรในงาน Priceza eCommerce Talk ครั้งที่ 5 ในหัวข้อกระตุ้นยอดขายให้ SMEs ในยุคอีคอมเมิร์ซ 2018 ในงานผมได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำเวิร์คช้อปเกี่ยวกับการวางแผนและวัดผลสื่อโฆษณา เพื่อที่จะเข้าใจในการเลือกใช้สื่อContinue Reading