Tag: ยุคดิจิตอล

Ecommerce News & Analysis

“ตื่นตัวยุคดิจิตอล” ไม่ปรับก็ต้องไป ความท้าทายใหม่ของผู้ประกอบการ

“ตื่นตัวยุคดิจิตอล” ไม่ปรับก็ต้องไป ความท้าทายใหม่ของผู้ประกอบการ เรามาถึงจุดที่ดิจิตอลเข้ามาในชีวิตประจำวันอย่างเต็มตัวกันแล้วนะครับ โลกไร้พรมแดนที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกับคนอื่นได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ทั้งยังเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ทุกเวลา ยุคดิจิตอลที่ช่วยสร้างโอกาสต่างๆให้เราในชีวิตประจำวัน รวมถึงโอกาสมหาศาลทางธุรกิจ ทุกวันนี้หากใครยังเข้าไม่ถึงโลกดิจิตอลก็เปรียบเหมือนเป็น “คนตกยุค” ไปซะแล้ว หลายท่านอาจสงสัยว่า มันเป็นไปได้จริงหรือที่ยุคดิจิตอลได้เข้ามามีอิทธิพลต่อเราถึงขนาดนี้ มันเป็นไปแล้วครับ หลายปีมานี้ผมเห็นถึงความชัดเจนของสื่อออนไลน์ที่เข้ามาแชร์ส่วนแบ่งทางการตลาดจากสื่อดั้งเดิมเป็นอย่างมาก และได้สร้างผลกระทบให้กับวงการสื่อทั่วโลก ผมขออ้างอิงจากเหตุการณ์ ดังนี้ครับ