Tag: AliCloud

Ecommerce News & Analysis

“ข้อมูล” ขุมทรัพย์ใหม่ขับเคลื่อนโลกยุคดิจิตอล

หลายปีมานี้ครับที่ผมได้ยินคำว่า “Data is the new oil” ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของข้อมูลในโลกยุคปัจจุบันเปรียบเทียบกับแหล่งพลังงานยุคก่อนอย่างน้ำมัน ซึ่งผมมองว่า การที่เรามีข้อมูลมหาศาลแต่ไม่เคยได้นำมาวิเคราะห์เลย ก็เหมือนกับมีบ่อน้ำมันที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์