Tag: Customer Journey

Ecommerce News & Analysis

ตีแผ่พฤติกรรมนักช้อปฯ 2017 ในยุคดิจิตอลครองเมือง: ผู้บริโภคต้องการอะไรกันแน่

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น ทำให้เราช้อปปิ้งได้ทุกที่ ทุกเวลา แต่กว่าที่เราจะซื้อสินค้าสักชิ้น ต้องเริ่มจากอะไรบ้างครับ สำหรับผมเองก่อนจะตัดสินใจซื้ออะไรสักอย่างต้องผ่านหลายขั้นตอนเลยละครับ ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลของสินค้า เปรียบเทียบราคาจากหลายๆร้านค้า หรือแม้กระทั่งสอบถามไปยังเพื่อนๆที่เคยใช้ เพื่อให้ได้สินค้าตรงตามที่เราต้องการมากที่สุด แล้วผู้ประกอบการเองจะทำอย่างไรให้สามารถเข้าถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคได้ เราลองไปดูรายงาน The truth about online consumers – 2017Continue Reading