Tag: Facebook business

Ecommerce News & Analysis

ขายของออนไลน์ต้องรู้!! จ่ายเงินผ่านเฟสบุ๊ค ดีจริงหรือ

ระบบการชำระเงินอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจ่ายเงินผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร จ่ายผ่านตู้เอทีเอ็ม หรือจ่ายผ่านหน้าเว็บด้วยการตัดผ่านบัตรเครดิต จนถึงการจ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้าก็มี สาเหตุที่ระบบการจ่ายเงินมีหลายรูปแบบ เพราะพฤติกรรมของผู้ซื้อของออนไลน์แตกต่างกันไป บางคนชอบเห็นของแล้วค่อยจ่าย บางคนไม่มั่นใจระบบตัดบัตรเครดิต บ้างก็ชอบจ่ายหน้าตู้เอทีเอ็มมากกว่า