Mobile First ดัน “นักช้อปออฟไลน์” สู่ “นักช้อปออนไลน์” เพิ่มขึ้นได้อีกเท่าตัว

เห็นตัวเลขสถิติของไตรมาสที่สอง ทำให้ผมต้องขอยกเรื่อง Mobile First หรือ พฤติกรรมความนิยมใช้สมาร์ทโฟนเป็นที่หนึ่ง มาพูดกันอีกสักรอบ ตัวเลขผู้ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนพุ่งสูงถึง 70%แล้ว และผมว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างที่จะบอกเราได้ว่า อะไรจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะผลักดันอีคอมเมิร์ซไทยให้เติบโตขึ้นอีกในปี 2017 และปีต่อๆไป ก่อนหน้านี้ผมเคยนำเสนอข้อมูลสถิติจากรายงานของ KPMG ที่บอกถึงพฤติกรรมของนักช้อปว่า จะชื่นชอบซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านอุปกรณ์ใดมากที่สุด โดยจากข้อมูลของ KPMG ระบุว่านักช้อปถึง 57% ยังคงนิยมใช้ อุปกรณ์เดสก์ทอป ในการซื้อของออนไลน์มากกว่า ในขณะที่การซื้อของออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนมีเพียง 17 เปอร์เซนต์เท่านั้น แต่ทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดที่ผมเจอนั้นเหมือนว่าค่อนข้างสวนทางกัน โดยข้อมูลล่าสุดของไพรซ์ซ่า ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2017 พบว่า อุปกรณ์ที่นักช้อปใช้งานในการค้นหาสินค้าออนไลน์และเปรียบเทียบราคานั้น อุปกรณ์สมาร์ทโฟน มีเปอร์เซ็นต์สูงกว่า เดสก์ทอป โดยผู้ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนมีปริมาณสูงถึง 70.14% ในขณะที่ คอมพิวเตอร์ เดสก์ทอป มีเพียง 24.59% และน้อยสุดคือผู้ใช้ผ่านแท็บเล็ตที่มีเพียง 5.27% เท่านั้น และสถิติของไตรมาสนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ผู้ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนสูงขึ้นจากไตรมาสก่อน ถึง 7.98% และก็มีตัวเลขที่น่าสนใจจาก Paypal ที่ค่อนข้างสอดคล้องกัน คือ … Continue reading Mobile First ดัน “นักช้อปออฟไลน์” สู่ “นักช้อปออนไลน์” เพิ่มขึ้นได้อีกเท่าตัว