Tag: Otto

Ecommerce News & Analysis

พลิกโฉมหน้าอีคอมเมิร์ซ ด้วย “ปัญญาประดิษฐ์” (AI)

“ปัญญาประดิษฐ์” หรือ AI จริงๆแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวที่แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามานานแล้วนะครับ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน การชำระเงินบนเว็บอีคอมเมิร์ซ การใช้ Chatbot เพื่องานบริการลูกค้า โดยมีการคาดการณ์จาก TechEmergence ว่า ภายในปี 2020 กว่า 85% ของผู้บริโภคจะซื้อสินค้าผ่าน AI มากกว่าผ่านมนุษย์ด้วยกันเองเสียอีกนะครับContinue Reading