Tag: Smart SME TV

Ecommerce Knowledge

ออกรายการ SME Smart Service “กลยุทธ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์อย่างไร ให้โดนใจผู้บริโภค” 28/9/2558

SME Smart Service วันนี้ จะพาท่านไปพูดคุยถึงการทำธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ จะต้องมีการวางกลยุทธ์อย่างไรให้ผู้บริโภคสนใจเข้าชมเว็บไซต์และซื้อสินค้าในเว็บไซต์ของเรา ไปฟังคุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา CEO และ ผู้ร่วมก่อตั้ง Priceza.com ที่จะมาให้คำตอบคุณในรายการ SME Smart Service วันนี้ !! เวลา 13.00-14.00Continue Reading