Tag: smartphones

Ecommerce News & Analysis Startup & Entrepreneurship

ตัวเลขชี้ชัด! นักช้อปฯ ยุคใหม่ใช้มือถือเปรียบเทียบราคาก่อนช้อป

ในปีนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า มือถือ หรือ สมาร์ทโฟน กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทย (Mobile Life) ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ผมเห็นมาตลอดในการพัฒนาเว็บไซต์เปรียบเทียบราคา โดยมีสถิติผู้เข้าใช้งานเพิ่มขึ้นตลอดในแต่ละปี และเห็นว่ากราฟนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่น่าสนใจก็คือในปี 2016 ที่ผ่านมานั้น จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์มือถือโตขึ้นกว่า 106.48% เมื่อเทียบกับปี 2015 บ่งบอกได้อย่างชัดเจนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน….