Personal Story

รวมสถานที่ที่ผมแวะไปมาตั้งแต่ปี 2010 ถึงวันนี้ 13 June 2013

ผมเล่น Foursquare มาตั้งแต่ปี 2010 ละ ชอบที่เวลาไปไหนก็อยากมาร์คเอาไว้ว่าเราไปเยี่ยมเยียนมาแล้ว เมื่อก่อนก็คิดว่ามันน่าจะมีวิธีรวมเอาข้อมูลการ Check In ของเรามาดูเล่นๆ มาวันนี้เห็น Foursquare เปิดบริการสนุกๆให้เราลองนั่ง Time Machine ไปไล่ย้อนดูว่าเราไปเยี่ยมและเช็คอินไว้ที่ไหนมั่งตั้งแต่เราเริ่มเล่น ก็เลยได้สถิติ Infographic สวยๆมาอันนึง เลยขอเก็บไว้ซะหน่อย 🙂 ใครสนใจอยากลองมั่ง ไปเล่นกันได้ที่นี่ครับ https://foursquare.com/timemachine

56e5a4176f5228c2a4be47e8264efeb2

 

0 comments on “รวมสถานที่ที่ผมแวะไปมาตั้งแต่ปี 2010 ถึงวันนี้ 13 June 2013

Leave a Reply

%d bloggers like this: