Ecommerce Knowledge

พูดหัวข้อ “O2O for Offline Retailers” ที่งาน ASEAN Retail 4-7 Aug 2016 @BITEC

วันนี้ผมได้รับเชิญไปพูดที่งาน ASEAN Retail มาครับ โมเดลทีไปพูดวันนี้คือเรื่อง O2O for Offline Retailers ที่ทาง Priceza ร่วมมือกับ RangyPOS เพื่อเชื่อมโลก Offline กับ Online เข้าไว้ด้วยกันครับ โลกการค้าออนไลน์กับออฟไลน์จะหลอมรวมกันเป็นหนึ่ง ท้าทายมากๆครับสำหรับคนค้าขายยุคนี้!

 

 

0 comments on “พูดหัวข้อ “O2O for Offline Retailers” ที่งาน ASEAN Retail 4-7 Aug 2016 @BITEC

Leave a Reply

%d bloggers like this: