Tag: facebook commerce

Ecommerce News & Analysis

Marketplace ฟีเจอร์ใหม่เฟซบุ๊ก กระตุ้น หรือ กระทบ อีคอมเมิร์ซ

หลายท่านที่ใช้เฟซบุ๊กคงจะเริ่มผ่านหูผ่านตากันบ้างแล้วกับไอคอนรูปหน้าร้านที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับรองรับบริการใหม่ที่ชื่อ Marketplace โดยเจ้า Marketplace นี้ทำหน้าที่เป็นตลาดสำหรับอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ใช้เฟซบุ๊กด้วยกัน เป็นการเพิ่มช่องทางซื้อขายนอกเหนือไปจากการลงประกาศขายสินค้าผ่านเฟซบุ๊กเพจ หรือผ่านหน้าฟีดของตนเองมาเป็นเวลานาน

Ecommerce News & Analysis

ขายของออนไลน์ต้องรู้!! จ่ายเงินผ่านเฟสบุ๊ค ดีจริงหรือ

ระบบการชำระเงินอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจ่ายเงินผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร จ่ายผ่านตู้เอทีเอ็ม หรือจ่ายผ่านหน้าเว็บด้วยการตัดผ่านบัตรเครดิต จนถึงการจ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้าก็มี สาเหตุที่ระบบการจ่ายเงินมีหลายรูปแบบ เพราะพฤติกรรมของผู้ซื้อของออนไลน์แตกต่างกันไป บางคนชอบเห็นของแล้วค่อยจ่าย บางคนไม่มั่นใจระบบตัดบัตรเครดิต บ้างก็ชอบจ่ายหน้าตู้เอทีเอ็มมากกว่า