Tag: Google Launchpad Accelerator

Startup & Entrepreneurship

ที่ปรึกษา Google Launchpad สอน 4 ขั้นตอนเร่งการเติบโต Startup

Google Launchpad คือโปรแกรมเร่งการเติบโต Startup ของ Google ที่เปิดรับ Startup จากทั่วโลก และ Priceza เป็นหนึ่งใน Startup ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเมื่อต้นปี 2018 ครับ ผมและผู้ร่วมก่อตั้งได้มีโอกาสบินไปขลุกตัวอยู่ที่ Silicon Valley ราวๆContinue Reading

Self Improvement

สติ vs. นวัตกรรม เบื้องหลังความสำเร็จของ Google คือ การฝึกให้พนักงาน “เจริญสติ”

เมื่อเดือน ก.พ. ผมได้มีโอกาสไปเข้าร่วมโปรแกรม Google Launchpad Accelerator ที่ San Francisco มาเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ครับ โปรแกรมนี้เป็นโครงการที่ผมสมัครเข้าร่วมในนาม Priceza โดย Google ทำโปรแกรมนี้ในรูปแบบของ Accelerator Program ระดับโลกContinue Reading