Tag: Stephen R. Covey

Self Improvement

เริ่มลงมือทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้ อย่าโทษโน่นโทษนี่ เพราะมันไม่มีอะไรดีขึ้นมา!

หนังสือ 7 อุปนิสัยสําหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง (7 Habits of Highly Effective People) เขียนโดย Stephen R. Covey ถือเป็นหนึ่งในหนังสือที่อมตะจริงๆ ผมได้อ่านครั้งแรกตอนที่เริ่มทำงานใหม่ๆ น่าจะ 10 ปีได้ละ แต่แง่คิดในหนังสือเล่มนี้กลับยังนำมาใช้ได้เรื่อยๆครับ โดยเฉพาะในเรื่อง “การลงมือถือ”