Startup & Entrepreneurship

ออกรายการ Thailand Can Do ช่อง SpringNews

ช่วงวันที่ 20 ก.ย. 55 ที่ผ่านมาผมกับเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้ง Priceza.com มาด้วยกันได้ไปออกรายการ Thailand Can Do ช่อง SpringNews มาครับ ได้ไปแชร์แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจและแนวคิดในการสร้างบริการเว็บไซต์เปรียบเทียบราคาสินค้า Priceza.com ลองชมกันได้นะครับ

ช่วงวันที่ 20 ก.ย. 55 ที่ผ่านมาผมกับเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้ง Priceza.com มาด้วยกันได้ไปออกรายการ Thailand Can Do ช่อง SpringNews มาครับ ได้ไปแชร์แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจและแนวคิดในการสร้างบริการเว็บไซต์เปรียบเทียบราคาสินค้า Priceza.com ลองชมกันได้นะครับ

0 comments on “ออกรายการ Thailand Can Do ช่อง SpringNews

Leave a Reply

%d bloggers like this: