บรรยายให้ผู้ประกอบการ Ecommerce ในงาน Tomorrow’s Ecommerce Trend & Marketing จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วันนี้ผมได้รับเชิญจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยสำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นผู้บรรยายในงานให้กับผู้ประกอบการ Ecommerce ฟังครับ โดยงานจัดในหัวข้อ Tomorrow’s Ecommerce Trend & Marketing ในส่วนของหัวข้อที่ผมบรรยายคือ “เริ่มต้นค้าขายออนไลน์ให้เจิดและเกิด!! ด้วย Ecommerce Marketing”

13-12-2556 21-40-03

 

มีผู้เข้าฟังราวๆ 50-60 ท่าน รู้สึกดีที่ผู้ประกอบการทั้งคนรุ่นใหม่ น้องๆพี่ๆให้ความสนใจการค้าขายออนไลน์ครับ ก็หวังว่าความรู้ที่ได้บรรยายครั้งนี้จะช่วยเป็นกำลังเล็กๆในการผลักดัน Ecommerce ไทยให้เติบโตไปได้มากขึ้น ธุรกิจคนไทยแข็งแกร่งขึ้น แข่งกันบริษัทต่างชาติได้ทัดเทียมมากขึ้นครับ

2013-12-13 13.05.09

บรรยากาศก่อนเริ่มบรรยาย คนทยอยเข้ามาเรื่อยๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s