Personal Story

รักเธอประเทศไทย

วันที่ 22 พฤษภาคม 57 เป็นวันที่ทหารออกมาปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งเพื่อนำความสงบและเรียบร้อยกลับคืนสู่ประเทศไทย ผมไม่ได้อยู่ฝ่ายใด ผมเลือกอยู่ฝ่ายประเทศไทย และผมก็ยังจะรักและภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย

ผมเชื่อว่า “อะไรที่เกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ” ผมอยากมองไปข้างหน้า และคิดๆๆๆๆ ว่าเราสามารถลงมือทำอะไรได้บ้างเพื่อให้ประเทศไทยเราดีขึ้น พัฒนาขึ้นไปได้อีกมาก ขอให้อย่าท้อ ท้อได้บ้างแต่ขอให้ลุยไปข้างหน้าต่อไปครับ

รักเธอประเทศไทย

0 comments on “รักเธอประเทศไทย

Leave a Reply

%d bloggers like this: