Self Improvement

มองแต่แง่ดีเถิด

ผมได้เรียนรู้บทกลอนนี้ตั้งแต่ช่วงที่ผมยังเรียนหนังสือชั้นประถมหรือมัธยมศึกษา ซึ่งมันยังคงจำฝังในหัวผมทุกวันนี้

บทกลอนโดนท่านพุทธทาส ภิกขุ นี้คอยช่วยเตือนใจผมอยู่เสมอคับ และผมอยากส่งต่อให้ทุกท่านด้วย

C1gB78XUoAAjQgq

เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา

จงเลือกเอา ส่วนดี เขามีอยู่

เป็นประโยชน์ โลกบ้าง ยังน่าดู

ส่วนที่ชั่ว อย่าไปรู้ ของเขาเลย

จะหาคน มีดี อยู่ส่วนเดียว

อย่ามัวเที่ยว ค้นหา สหายเอ๋ย

เหมือนเที่ยวหา หนวดเต่า ตายเปล่าเอย

ฝึกให้เคย มองแต่ดี มีคุณจริงฯ

0 comments on “มองแต่แง่ดีเถิด

Leave a Reply

%d bloggers like this: