มองแต่แง่ดีเถิด

ผมได้เรียนรู้บทกลอนนี้ตั้งแต่ช่วงที่ผมยังเรียนหนังสือชั้นประถมหรือมัธยมศึกษา ซึ่งมันยังคงจำฝังในหัวผมทุกวันนี้

บทกลอนโดนท่านพุทธทาส ภิกขุ นี้คอยช่วยเตือนใจผมอยู่เสมอคับ และผมอยากส่งต่อให้ทุกท่านด้วย

C1gB78XUoAAjQgq

เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา

จงเลือกเอา ส่วนดี เขามีอยู่

เป็นประโยชน์ โลกบ้าง ยังน่าดู

ส่วนที่ชั่ว อย่าไปรู้ ของเขาเลย

จะหาคน มีดี อยู่ส่วนเดียว

อย่ามัวเที่ยว ค้นหา สหายเอ๋ย

เหมือนเที่ยวหา หนวดเต่า ตายเปล่าเอย

ฝึกให้เคย มองแต่ดี มีคุณจริงฯ


เป็นบทกลอนที่ไม่เสื่อมคลายตามกาลเวลาเลยจริงๆนะครับ คนเรานั้น แทบจะหาคนที่มีแต่ข้อดีอย่างเดียวแทบจะไม่มี จะดีกว่าไหมถ้าเราเลือกมองด้านดีๆของเขาเหล่านั้น

บทกลอนนี้ทำให้ผมนึกถึงเรื่องของกรอบความคิด (Mindset) ที่เหมือนเป็นตัวกำหนดรูปแบบการคิดของเรา ถ้าเรามีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เราก็เป็นคนที่มีความเชื่อว่าคนเราพัมนาตนเองได้ ผมได้แชร์เรื่องนี้ไว้ใน Podcast 2 episodes ด้วยกันด้านล่างนี้ครับ เพื่อให้ท่านที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมต่อได้ครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s