สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ประกาศวิสัยทัศน์ สนับสนุน ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย ในการแข่งขันกับตลาดโลกได้ภายใน 2 ปี

สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย นำโดย นายธนาวัฒน์  มาลาบุปผา นายกสมาคมฯ และคณะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซแถวหน้าของเมืองไทย ภายใต้คณะทำงานใหม่ ประกาศสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย และสร้างมาตรฐานในการแข่งขันให้เสมอภาคเท่าเทียมกันของผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ

2019-02-14 23-36-39

นายธนาวัฒน์ มาลาบุปผา กล่าวว่า นับตั้งแต่สมาคมฯก่อตั้ง ตั้งแต่ ปี 2548 นับเข้าสู่ปีที่ 13 แล้ว  ทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึง โอกาสในการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซ จากพฤติกรรมของคนไทยในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมีอัตราการเติบโตที่สูงมาก จนถึง ปี 2020 คาดการณ์ว่า จะมีมากกว่า 80 % ของ ผู้ใช้ทางอินเตอร์เน็ต เป็นนักช้อปปิ้งออนไลน์ มากกว่า  20 ล้านคน 

สัดส่วนของการใช้อินเตอร์เน็ตมือถือของคนไทย มากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน และ พฤติกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์นั้นเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการใช้อินเตอร์เน็ตทางมือถือ

เมื่อปี 2017 มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย มีมูลค่ามากกว่า 165,000 ล้านบาท มีสัดส่วนในการเติบโตถึง 29% อย่างไรก็ตามยังคงมีความท้าทายจากทั้งภายในและภายนอก นับตั้งแต่การแข่งขันทางการค้าจากต่างประเทศ  มาตราฐานในการส่งออกสินค้าไทย การเก็บภาษี การขนส่ง บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ศักยภาพผู้ประกอบการไทย ล้วนเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จในการพัฒนาตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย

37830488_10157560674428448_2603702143697289216_n

ทางสมาคมฯเล็งเห็นว่า การเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยในระดับรากหญ้า อย่างเช่นผู้ประกอบการเอส เอ็มอี ที่เอาอีคอมเมิร์ซมาใช้อย่างจริงจัง ช่วยให้ธุรกิจเติบโตและอยู่รอด สนับสนุนให้เกิดอัตราการเติบโตด้านการส่งออก และเพิ่มโอกาสในการจ้างงานมากขึ้น ลดช่องว่างทางรายได้ระหว่างคนเมืองและคนชนบท นายธนาวัฒน์กล่าว

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางคณะทำงานสมาคมฯ จึงประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ “เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกอบการไทยให้ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำธุรกิจ ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยพัฒนา และเกิดการกระจายรายได้ให้ทั่วถึง เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่”

โดยสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซแถวหน้าของเมืองไทย เป็นคณะทำงานและดำเนินการภายใต้ภารกิจสำคัญ 3  ประการ ได้แก่

  1. สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทย มีความสามารถในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ
  2. ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน ของผู้ประกอบการออนไลน์ ในประเทศและที่มาจากต่างประเทศ
  3. ส่งเสริมให้เกิดการค้าออนไลน์ออกนอกประเทศให้เติบโตสู่ตลาดโลก

ทั้งนี้ สมาคมฯได้วางแผนในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์  ภายในระยะสองปี ด้วยทีมงานคุณภาพ และได้มีการวางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ เช่น รีแบรนด์โลโก้ ช่องทางการติดต่อ และอัพเดทสิทธิประโยชน์สมาชิก สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของสมาคมฯผ่านช่องทางของ Facebook และ เว็บไซด์สมาคมฯ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

เว็บไซด์ : http//thaiecommerce.org

FB.com/ThaiECommerceAssociation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s